ท่านต้องการให้ อบต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 0 )
0.00%
การคมนาคม ( 1 )
5.88%
ระบบสาธารณูปโภค ( 13 )
76.47%
การให้บริการด้าน Internet ( 1 )
5.88%
การส่งเสริมอาชีพ ( 2 )
11.76%