หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน ค่ะ
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment : ITA)
 
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.tanchoom.go.th/org... หน้าหลักเว็บไซต์ --เมนูข้อมูลหน่วยงาน --โครงสร้างองค์กร
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.tanchoom.go.th/sta... https://www.tanchoom.go.th/sta... ลิงค์ 1 หน้าหลักเว็บไซต์ --เมนูบุคลากร --คณะผู้บริหาร(ฝ่ายการเมือง)
ลิงค์ 2 หน้าหลักเว็บไซต์ --เมนูบุคลากร --หัวหน้าส่วนราชการ(ข้าราชการประจำ)
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.tanchoom.go.th/pro... หน้าหลักเว็บไซต์--ข้อมูลหลักหน่วยงาน--อำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.tanchoom.go.th/pro... https://www.tanchoom.go.th/pro... https://www.tanchoom.go.th/pro... https://www.tanchoom.go.th/pro... https://www.tanchoom.go.th/pro... ลิ้ง1--หน้าหลักเว็บไซต์--แผน--แผนพัฒนาท้องถิ่น
ลิ้ง2--หน้าหลักเว็บไซต์--แผน--แผนพัฒนาท้องถิ่น--แผนพัฒนา 5 ปี เพิ่มเติมฉบับที่ 3
ลิ้ง3--หน้าหลักเว็บไซต์--แผน--แผนพัฒนาท้องถิ่น--แผนพัฒนา 5 ปี เพิ่มเติมฉบับที่ 2
ลิ้ง4--หน้าหลักเว็บไซต์--แผน--แผนพัฒนาท้องถิ่น--แผนพัฒนา 5 ปี เพิ่มเติมฉบับที่ 1
ลิ้ง5--หน้าหลักเว็บไซต์--แผน--แผนพัฒนาท้องถิ่น--แผนพัฒนา 5 ปี
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.tanchoom.go.th/con... หน้าหลักเว็บไซต์--ข้อมูลหลักหน่วยงาน--ติดต่อ
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.tanchoom.go.th/pro... หน้าหลักเว็บไซต์--ระเบียบ--ภายในหน่วยงาน--กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.tanchoom.go.th/new... หน้าหลักเว็บไซต์--ข่าวสาร--ข่าวสาร--ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.tanchoom.go.th/web... หน้าหลักเว็บไซต์--บริการประชาชน--รับเรื่องราวร้องเรียน--กระดานสนทนา
o9 Social Network https://www.facebook.com/profi... Facebook ชื่อ อบต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.tanchoom.go.th/web... หน้าหลักเว็บไซต์--ด้านล่างสุดของหน้าเว็ปไซต์--นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.tanchoom.go.th/pro... หน้าหลักเว็บไซต์--แผน--แผนดำเนินงาน--แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.tanchoom.go.th/pro... หน้าหลักเว็บไซต์--รายงาน--รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี--รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน  ต.ค.2565 - มี.ค.2566
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.tanchoom.go.th/pro... หน้าหลักเว็บไซต์--รายงาน--รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี--รายงานผลการดำเนินการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.tanchoom.go.th/pro... https://www.tanchoom.go.th/pro... https://www.tanchoom.go.th/pro... ลิ้ง1--หน้าหลักเว็บไซต์--ข้อมูลหน่วยงาน--เกี่ยวกับหน่วยงาน--คู่มือการปฏิบัติงาน
ลิ้ง2--หน้าหลักเว็บไซต์--ข้อมูลหน่วยงาน--เกี่ยวกับหน่วยงาน--คู่มือการปฏิบัติงาน--คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ
ลิ้ง3--หน้าหลักเว็บไซต์--ข้อมูลหน่วยงาน--เกี่ยวกับหน่วยงาน--คู่มือการปฏิบัติงาน--คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.tanchoom.go.th/pro... https://www.tanchoom.go.th/pro... ลิ้ง1--หน้าหลักเว็บไซต์--ข้อมูลหน่วยงาน--เกี่ยวกับหน่วยงาน--คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ลิ้ง2--หน้าหลักเว็บไซต์--ข้อมูลหน่วยงาน--เกี่ยวกับหน่วยงาน--คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ--คู่มือการให้บริการประชาชน
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.tanchoom.go.th/pro... หน้าหลักเว็บไซต์--รายงาน--สถิติ--ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของ อบต.ตาลชุม ปี 2566 รอบ 6 เดือนแรก
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.tanchoom.go.th/pro... หน้าหลักเว็บไซต์--รายงาน--รายงานอื่นๆ--รายงานความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2565
o18 E-Service https://docs.google.com/forms/... หน้าหลักเว็บไซต์--E-Service--อยู่ด้านล่าง
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.tanchoom.go.th/pro... หน้าหลักเว็บไซต์--แผน--แผนจัดหาพัสดุ--แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ อบต.ตาลชุม
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.tanchoom.go.th/new... https://www.tanchoom.go.th/new... https://www.tanchoom.go.th/new... https://www.tanchoom.go.th/new... ลิ้ง1--หน้าหลักเว็บไซต์--ข่าวสาร--ข่าวสาร--ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลิ้ง2--หน้าหลักเว็บไซต์--ข่าวสาร--ข่าวสาร--ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง--ประกาศ อบต.ตาลชุม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีตฯ
ลิ้ง3--หน้าหลักเว็บไซต์--ข่าวสาร--ข่าวสาร--ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง--ประกาศ อบต.ตาลชุม เรื่อง ประกวดราคาจ้างการเปลี่ยนแปลงรถบรรทุกเฉพาะกิจ(ขยะแห้ง)เป็นรถกระเช้าแบบยกดั้มฯ
ลิ้ง4--หน้าหลักเว็บไซต์--ข่าวสาร--ข่าวสาร--ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.tanchoom.go.th/pro... หน้าหลักเว็บไซต์--รายงาน--สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ 6 เดือน ของปีงบประมาณ พ.ส.2566 ตุลาคม 2565-มีนาคม2566
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.tanchoom.go.th/pro... หน้าหลักเว็บไซต์--รายงาน--รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)--รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.tanchoom.go.th/pro... https://www.tanchoom.go.th/pro... ลิ้ง1--หน้าหลักเว็บไซต์--การบริหารบุคคล--นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ลิ้ง2--หน้าหลักเว็บไซต์--การบริหารบุคคล--นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล--ประกาศนโยบายบริหารงานบุคคล อบต.ตาลชุม
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.tanchoom.go.th/pro... หน้าหลักเว็บไซต์--การบริหารบุคคล--การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล--การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2566
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.tanchoom.go.th/pro... https://www.tanchoom.go.th/pro... ลิ้ง1-2--หน้าหลักเว็บไซต์--การบริหารบุคคล--หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(เนื่องจากหลักเกณฑ์มีหลายฉบับจึงลงข้อมูลรวมในหัวข้อหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคค)
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.tanchoom.go.th/pro... หน้าหลักเว็บไซต์--การบริหารบุคคล--การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล--รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.tanchoom.go.th/pro... หน้าหลักเว็บไซต์--ระเบียบ--ประกาศ--ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ อบต.ตาลชุม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.tanchoom.go.th/con... หน้าหลักเว็บไซต์--บริการประชาชน--รับเรื่องราวร้องเรียน--ร้องเรียนทุจริต
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ URL คำอธิบาย
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://www.tanchoom.go.th/con... หน้าหลักเว็บไซต์--บริการประชาชน--รับเรื่องราวร้องเรียน--ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
(เนื่องจากทางหน่วยงานได้จัดทำเว็ปไซต์ขึ้นมาใหม่จึงยังไม่มีข้อมูลของประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นทำให้ยังไม่สามารถสรุปข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนได้)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy
ข้อ URL คำอธิบาย
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ https://www.tanchoom.go.th/pro... หน้าหลักเว็บไซต์--ระเบียบ--ประกาศ--ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy https://www.tanchoom.go.th/pro... https://www.tanchoom.go.th/hom... ลิ้ง1--หน้าหลักเว็บไซต์--ระเบียบ--ประกาศ--ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ลิ้ง2----หน้าหลักเว็บไซต์--ภาพสไลด์ที่ 1-2
o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy https://www.tanchoom.go.th/pro... หน้าหลักเว็บไซต์--รายงาน--การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต--รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy ของ อบต.ตาลชุม รอบ 6 เดือน ปี 2566
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี https://www.tanchoom.go.th/pro... หน้าหลักเว็บไซต์--รายงาน--การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต--การประเมินความเสี่ยงทุจริตของ อบต.ตาลชุม
o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.tanchoom.go.th/pro... หน้าหลักเว็บไซต์--รายงาน--การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต--การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงของ อบต.ตาลชุม
แผนป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต https://www.tanchoom.go.th/pro... หน้าหลักเว็บไซต์--แผน--แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต--แผนป้องกันการทุจริต ปี 2566 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม
o37 รายงานการกำกับติตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน https://www.tanchoom.go.th/pro... หน้าหลักเว็บไซต์--แผน--แผนป้องกันการทุจริต--รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตปี 2566 รอบ 6 เดือนแรก
o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี https://www.tanchoom.go.th/pro... หน้าหลักเว็บไซต์--แผน--แผนป้องกันการทุจริต--รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตปี 2565 รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ข้อ URL คำอธิบาย
o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://www.tanchoom.go.th/pro... https://www.tanchoom.go.th/pro... https://www.tanchoom.go.th/pro... ลิ้ง1--หน้าหลักเว็บไซต์--การบริหารบุคคล--นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล--ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
ลิ้ง2--หน้าหลักเว็บไซต์--การบริหารบุคคล--นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล--ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
ลิ้ง3--หน้าหลักเว็บไซต์--การบริหารบุคคล--นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล--ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม https://www.tanchoom.go.th/pro... ลิ้ง1--หน้าหลักเว็บไซต์--การบริหารบุคคล--นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล--การดำเนินการตามนโยบายบริหารงานบุคคล--มาตรฐานจริยธรรมของ อบต.ตาลชุม
o41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://www.tanchoom.go.th/pro... ลิ้ง1--หน้าหลักเว็บไซต์--การบริหารบุคคล--นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล--การดำเนินการตามนโยบายบริหารงานบุคคล--รายงานผลการประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ อบต.ตาลชุม ปี 2566
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140 โทรศัพท์ : 054-718201 โทรสาร : 054-718202
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม
จำนวนผู้เข้าชม 170,268 เริ่มนับ 19 เม.ย. 2566
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10