หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม
ศูนย์รวมใจในตำบลตาลชุม
สถานที่ท่องเที่ยวในเขตตำบลตาลชุม
การศึกษาในตำบลตาลชุม
สินค้า OTOP ในตำบลตาลชุม
อบต.ตาลชุม
1
2
3
4
5
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม
องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชน ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
นายจักรพงศ์ ธนฉัตรภคนันท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม
NEWS
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน ค่ะ
 
 
 
 
 
ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสรรหาบุคลากร

ข่าวกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
 
คู่มือประชาชน
คำแนะนำ
การชำระภาษี
การจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
 
กิจกรรม
Activities
กิจการสภา
Council
วีดิทัศน์
Video
 
 
ปฏิทินกิจกรรม
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ของ อบต.ตาลชุม กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 5 แสน [ 16 เม.ย. 2567 ]   อ่าน 10 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเมรุเผาศพ บ้านห้วยธนู หมู่ที่ 9 ขนาดก [ 9 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 200 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเมรุเผาศพ บ้านห้วยธนู หมู่ที่ 9 ด้วยว [ 18 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 272 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลให้เช่าอาคารเพื่อพาณิชย์และพักอาศัยห้อง2และห้อง3 ก [ 20 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 40 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม เรื่อง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ประเภทกีฬาสากล จำนว [ 13 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 37 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 7 ต้น องค์การบริหารส่ [ 12 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 54 
   
 
ข่าวสารภายนอก

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจการรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1661 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 23 เม.ย. 2567 ]
หลักเกณฑ์และวิธีการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา กศ. มท 0816.3/ว1668  [ 23 เม.ย. 2567 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1663  [ 23 เม.ย. 2567 ]
การขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอ (ครู ข) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1653 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 23 เม.ย. 2567 ]
การสนับสนุนคาร์บอนเครดิตจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว4393  [ 23 เม.ย. 2567 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และสวัสดิการ) ไตรมาสที่ 3 ฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว1458  [ 23 เม.ย. 2567 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1457  [ 23 เม.ย. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม (การอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรและเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2567) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1652  [ 22 เม.ย. 2567 ]
รายงานการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1646  [ 22 เม.ย. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1647  [ 22 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5111-5114 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 เม.ย. 2567 ]
การมอบหมายผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้หักเงินค่าธรรมเนียมที่ได้รับในแต่ละครั้งไว้ใช้จ่ายในการดำเนินการสอบคัดเลือกและการคัดเลือก ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว1637 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 เม.ย. 2567 ]
การตรวจติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1641  [ 22 เม.ย. 2567 ]
ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมเข้ารับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2567 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1568  [ 22 เม.ย. 2567 ]
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2567 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1642  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การตรวจวัดมลพิษรถราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี 2566 กสว. มท 0820.2/ว1623  [ 19 เม.ย. 2567 ]
กำหนดแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์และแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ ของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1628 เอกสาร  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4745-4857 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 เม.ย. 2567 ]
ส่งแผนการจัดประชุมเพื่อกำหนดและรับรองแนวเขตการปกครองระดับหมู่บ้าน ตำบล กพส. มท 0810.3/ว1632 จ.บึงกาฬ จ.สกลนคร จ.ร้อยเอ็ด  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4858-4915 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 เม.ย. 2567 ]
โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4311  [ 19 เม.ย. 2567 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบสำรวจความคิดเห็น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1639  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าใช้เขตทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ. .... กม. มท 0804.5/ว1619  [ 19 เม.ย. 2567 ]
คำวินิจฉัย คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4231  [ 19 เม.ย. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ประสานหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการจัดเก็บข้อมูล แบบสอบถามงานวิจัย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1569  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2566 สน.คท. มท 0808.3/ว4041  [ 19 เม.ย. 2567 ]
   
 
   
 
นน 0023.3/ ว 1701 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมสูตร "ระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำโซลาร์เซลล์และความรู้พื้นฐานระบบโซลาร์เซลล์" ครั้งที่ 1/2567  [ 23 เม.ย. 2567 ]    
นน 0023.3/ ว 1700 ขอความอนุเคราะห์ประสานหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการจัดเก็บข้อมูลแบบสอบถามงานวิจัย  [ 23 เม.ย. 2567 ]    
นน 0023.3/ ว 1703 การคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2567 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)  [ 23 เม.ย. 2567 ]    
นน 0023.4/ว 1689 ขอให้กำชับเจ้าพนักงานท้องถิ่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เรื่อง การตรวจสอบอาคาร  [ 23 เม.ย. 2567 ]    
นน 0023.6/ ว 1695 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2567  [ 22 เม.ย. 2567 ]    
นน 0023.1/ว 1694 แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 22 เม.ย. 2567 ]    
นน 0023.6/ว 1680 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก (Heat storke)  [ 22 เม.ย. 2567 ]    
นน 0023.6/ว 219 แจ้งประชาสัมพันธ์ การสำรวจทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน ผ่านแบบประเมินออนไลน์ตามตัวชี้วัดร้อยละของพ่อแม่/ผู้ปกครองที่มีทักษะการสื่อสารสุขภาวะทางเพศการเลี้ยงดูบุตรหลาน ยุทธศาสตร์ที่ 2  [ 22 เม.ย. 2567 ]    
นน 0023.6/ว 218 แจ้งแนวทางการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจในระดับพื้นที่ เพื่อใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม  [ 22 เม.ย. 2567 ]    
นน 0023.5/ว 216 สำนักงบประมาณได้แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยเดือนมีนาคม 2567 ออกจากบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน 13 ผลงาน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป  [ 19 เม.ย. 2567 ]    
นน 0023.5/ว 215 สำนักงบประมาณได้จัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมีนาคม 2567 โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่้วยงานอื่นสามารถนำบัญชีไปใชบ้ประกอบการพิจารณาจัดหาสินค้าหรือบริการนวัตกรรมไทยได้ รายละเอียดตามสำเนาหนั  [ 19 เม.ย. 2567 ]    
นน 0023.3/ ว 1665 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์กร World Smart Sustainable Cities Organization (WeGO)  [ 19 เม.ย. 2567 ]    
นน 0023.3/ 7289 ให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลด้วยเหตุสูงอายุ ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แจ้ง ทม.น่าน)  [ 19 เม.ย. 2567 ]    
นน 0023.3/ ว 1642 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่วเสริมสมรรถนะครูด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และคุณธรรม จริยธรรม เป็นฐานเพื่อสร้างพลเมืองโลกศตวรรษที่ 21 (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)  [ 19 เม.ย. 2567 ]    
นน 0023.3/ ว 1664 แจ้งประชาสัมพันธ์สื่อความรู้ขั้นตอนการตั้งงบประมาณค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน (แจ้ง องเวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)  [ 19 เม.ย. 2567 ]    
นน 0023.1/ว 1656 ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมในกลุ่มหลักสูตรระยะสั้นของสถาบันพัฒนา บุคลากรท้องถิ่นภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม 2567  [ 18 เม.ย. 2567 ]  
นน 0023.3/ว 1621 ข้อหารือการให้ความยินยอมเผยแพร่ข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 เม.ย. 2567 ]  
นน 0023.1/ว 214 รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2567  [ 18 เม.ย. 2567 ]  
นน 0023.3/ ว 1608 ประชาสัมพันธ์การประชุมกลุ่มเชี่ยวชาญ (EGM) หัวข้อ "การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะที่ครอบคลุ่มและยั่งยืน (Advancing Inclusive and Sustainable Smart Cities for ALL)"  [ 18 เม.ย. 2567 ]  
นน 0023.3/ ว 1610 การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  [ 18 เม.ย. 2567 ]  
   
 
   
 
อบต.แม่สาคร ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ที่ลงนามสัญญาแล้ว [ 24 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่สาคร รายการการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ [ 24 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.ป่าคา วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ได้จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย [ 24 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.แสนทอง รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ.2567 [ 23 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.แสนทอง รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหมวดงบลงทุน ปี พ.ศ. 2567 [ 23 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 6 
ทต.หนองแดง การสร้างการรับรู้การเฝ้าระวังและป้องกันโรคฮีทสโตรก (Heat stroke) [ 23 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 3 
อบต.น้ำพาง อบต.น้ำพาง จัดบริการประชาชน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 256 [ 23 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 4 
ทต.กลางเวียง ประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลต [ 22 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 3 
อบต.แสนทอง พิธีสูมาคารวะเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 10 
อบต.น้ำเกี๋ยน ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์กระบะชนิด 4 ล้อ พร้อมติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
ทต.กลางเวียง การจัดพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน "ผ้าลายสิริวชิราภรณ์" "ผ้าลายชบาปัตตานี" ณ หอประชุม [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.ป่าคา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาป่าสุสานบ้านฝาย [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 24 
อบต.ป่าคา กำหนดการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 9 
ทต.กลางเวียง ร่วมพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว ท่านนพพร เรืองสว่าง นายอำเภอเวียงสา ณ ที่ว่าการอำ [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองแดง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างดาด คสล.ลำห้วยพรหม บ้านพรหม หมู่ที่ [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 9 
   
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
กระดานสนทนา
   
 


ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2567 ]จ้างจ้างเหมารถขุดดินขนาดเล็ก สำหรับขุดลอกบริเวณลำน้ำสายบ้านน้ำป้าก หมู่ที่ 7 แล [ 29 มี.ค. 2567 ]การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการปรับปรุง/ซ่อม [ 28 มี.ค. 2567 ]

   
 
   
 
ควรเลือกไปเที่ยวที่ไหนดี (22 ม.ค. 2567)    อ่าน 218  ตอบ 1  
เว็บไซต์ อบต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน เปิดให้บริการแล้วค่ะ (9 ส.ค. 2566)    อ่าน 219  ตอบ 0  
   
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 


อบต.ดู่พงษ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านกิ่วม่วง หมู่ที่ 6 ด [ 23 เม.ย. 2567 ]


อบต.แสนทอง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวัง [ 23 เม.ย. 2567 ]


อบต.ป่าคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2567 ]


อบต.ป่าคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2567 ]


อบต.น้ำแก่น ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2567 ]


ทต.หนองแดง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2567 ]


ทต.กลางเวียง จ้างซ่อมบำรุงรักษารถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กง ๖๗๙๕ น่าน ของงานป้องกันและบรรเทาสาธ [ 19 เม.ย. 2567 ]


ทต.กลางเวียง จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เอกสาร (ปริ้นเตอร์) จำนวน ๑ เครื่อง ของกองช่าง เทศบาลตำบ [ 19 เม.ย. 2567 ]


อบต.น้ำเกี๋ยน จ้างซ่อมเปลี่ยนบานประตูกระจกอลูมิเนียมชนิดบานเลื่อน ขนาด 110x195 ซม. กรอบบานสีชา [ 19 เม.ย. 2567 ]


อบต.น้ำเกี๋ยน ประกวดราคาซื้อรถยนต์กระบะชนิด 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำ [ 19 เม.ย. 2567 ]


ทต.หนองแดง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2567 ]


ทต.หนองแดง จ้างเหมาบริการจดมาตรน้ำ ถ่ายภาพและบำรุงรักษามาตรวัดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2567 ]


ทต.กลางเวียง ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในราชการ (กองช่าง) เทศบาลตำบลกลางเวียง ประ [ 18 เม.ย. 2567 ]


ทต.กลางเวียง ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในราชการ (กองช่าง) จำนวน ๓๗ รายการ ของกองช่าง เทศบาล [ 18 เม.ย. 2567 ]


ทต.กลางเวียง จ้างพร้อมติดตั้งป้ายจราจร จำนวน ๓ ป้าย ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายอำนวย [ 18 เม.ย. 2567 ]


ทต.กลางเวียง จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ,เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและเครื่องพิมพ์เอกสาร ของก [ 18 เม.ย. 2567 ]


ทต.กลางเวียง ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยเพื่อสิ่งอำนวยความสะดวกข [ 18 เม.ย. 2567 ]


อบต.น้ำแก่น ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้ [ 17 เม.ย. 2567 ]


ทต.กลางเวียง จ้างซ่อมแซมรถยนต์หกล้อ รับ - ส่ง นักเรียน หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๐๙๑ น่าน หมายเลขครุ [ 17 เม.ย. 2567 ]


อบต.น้ำแก่น ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้ [ 17 เม.ย. 2567 ]
   
 
 
 
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล -
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
หาดห้วยโป่ง
ผลิตภัณฑ์
OTOP
ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว
TRAVEL
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.063-591-8714
 
 
Link
ที่น่าสนใจ
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140 โทรศัพท์ : 054-718201 โทรสาร : 054-718202
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม
จำนวนผู้เข้าชม 920,755 เริ่มนับ 8 ส.ค. 2566
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 082-805-3298
 
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
 
facebook
อบต.ตาลชุม
facebook
อบต.ตาลชุม
อบต.ตาลชุม