หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม
ศูนย์รวมใจในตำบลตาลชุม
สถานที่ท่องเที่ยวในเขตตำบลตาลชุม
การศึกษาในตำบลตาลชุม
สินค้า OTOP ในตำบลตาลชุม
อบต.ตาลชุม
1
2
3
4
5
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม
องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชน ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
นายจักรพงศ์ ธนฉัตรภคนันท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม
NEWS
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน ค่ะ
 
 
 
 
 
ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสรรหาบุคลากร

ข่าวกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
 
คู่มือประชาชน
คำแนะนำ
การชำระภาษี
การจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
 
กิจกรรม
Activities
กิจการสภา
Council
วีดิทัศน์
Video
 
 
ปฏิทินกิจกรรม
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเมรุเผาศพ บ้านห้วยธนู หมู่ที่ 9 ขนาดก [ 9 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 124 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเมรุเผาศพ บ้านห้วยธนู หมู่ที่ 9 ด้วยว [ 18 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 196 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างการเปลี่ยนแปลงรถบรรทุกเฉพาะกิจ(ขยะแห้ง)เป็นรถกระเช้า [ 18 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 169 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบ กิจการประปาบ้านดอนแก่ง [ 6 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 118 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลียนแปลงรถบรรทุกเฉพาะกิจ(ขยะแห้ง)เป็นรถกระเช้าไฟฟ้า [ 2 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 118 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านสบสาย หมู่ 4 [ 24 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 156 
   
 
ข่าวสารภายนอก

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ) กศ. มท 0816.4/ว5000  [ 29 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครงานตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ระดับ D-2 กพส. มท 0810.2/ว4996  [ 29 พ.ย. 2566 ]
แจ้งเร่งรัดการคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ กรณีที่ไม่สามารถจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุได้และรายงานผล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4993  [ 29 พ.ย. 2566 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 (บัญชีเรียกรายงานตัว ครั้งที่ 21) สน.บถ.  [ 29 พ.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4998  [ 29 พ.ย. 2566 ]
การหารือเรื่องการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในศาสนสถาน กศ. มท 0816.2/ว5003 สิ่งที่ส่งมาด้วย1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 29 พ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว4966  [ 29 พ.ย. 2566 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีโรงเรียนในสังกัด รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สน.บถ. มท 0809.4/ว4967  [ 29 พ.ย. 2566 ]
การประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี 2567 กพส. มท 0810.7/ว4961  [ 29 พ.ย. 2566 ]
สรุปมติคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2566 สน.บถ. มท 0809.2/ว4974  [ 29 พ.ย. 2566 ]
แจ้งเวียนระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยมาตรการควบคุมเคลื่อนย้าย ม้า ลา ล่อ ภายในประเทศ หลังประเทศไทยได้รับสถานภาพปลอดกาฬโรคแอฟริกาในม้าจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (WOAH) พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.3/ว4963  [ 28 พ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม เรื่อง การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ในพื้นที่ที่พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.3/ว4968  [ 28 พ.ย. 2566 ]
แจ้งการติดตามผลการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ผ่านระบบ MOPH Claim กสธ. มท 0819.3/ว4962  [ 28 พ.ย. 2566 ]
ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้แทนชุมชนในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรม กสธ. มท 0819.3/17139  [ 28 พ.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางการใช้เงินที่ได้รับจากการขายคาร์บอนเครดิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว4942  [ 28 พ.ย. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16936-17002 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์สมัครเข้ารับการประเมินพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กสธ. มท 0819.2/ว4947  [ 28 พ.ย. 2566 ]
แจ้งเปลี่ยนชื่อระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Election Information System (ELE)) กต. มท 0818.3/ว4915 เอกสารแนบ  [ 28 พ.ย. 2566 ]
โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว4948  [ 27 พ.ย. 2566 ]
การป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4936  [ 27 พ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งข้อมูลกรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการปศุสัตว์ กสธ. มท 0819.3/ว4853  [ 27 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนักบริหารการจัดการภาวะวิกฤติและการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (บฉช.) รุ่นที่ 1 กสธ. มท 0819.2/ว4829  [ 27 พ.ย. 2566 ]
การส่งเสริมสนับสนุนและฟื้นฟูการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และจริยธรรมศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว11508  [ 24 พ.ย. 2566 ]
ขอให้ สถจ. แจ้ง อบจ. ทน. และ ทม. ในพื้นที่ดำเนินการจัดส่งข้อมูลและเอกสารการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมไฟล์ข้อมูล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว4914  [ 24 พ.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางการใช้เงินที่ได้รับจากการขายคาร์บอนเครดิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว4902 บัญชีแนบท้าย  [ 23 พ.ย. 2566 ]
   
 
   
 
นน 0023.3/ ว 713  ประชาสัมพันธ์การเสวนา หัวข้อ บทบาทของ อปท. กับการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และความเป้นกลางทางคาร์บอน  [ 29 พ.ย. 2566 ]    
นน 0023.3/ ว 712  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จัดฝึกอบรมหลักศุตร การจัดการคุณภาพน้ำและกระบวนการผลิตน้ำประปา รุ่นที่ 1/2567  [ 29 พ.ย. 2566 ]    
นน 0023.3/ ว 5074  ประกาศงานประเพณีของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดน่าน  [ 29 พ.ย. 2566 ]    
นน 0023.3/ 20697  ประกาศงานประเพณีของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดน่าน (แจ้ง อ.เวียงสา)  [ 29 พ.ย. 2566 ]    
นน 0023.3/ ว 5072  การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567  [ 29 พ.ย. 2566 ]    
นน 0023.1/ว 5071  ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระดับสูงที่กำหนดให้มีการศึกษาดูงานในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 28 พ.ย. 2566 ]    
นน 0023.3/ ว 711  เชิญร่วมรับชมและเข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาถอดบทเรียน พลังสื่อสร้างสรรค์ ทำดีมีปัง  [ 28 พ.ย. 2566 ]    
นน 0023.3/ ว 5061  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2567  [ 28 พ.ย. 2566 ]    
นน 0023.3/ ว 5058  โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัด อปท. (แจ้ง องเมืองน่าน เวียงสา และ ทม.น่าน)  [ 28 พ.ย. 2566 ]    
นน 0023.6/ ว 710  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน รับรองมาตรฐานเพื่อยกระดับ งานสุขภิบาลอาหารภายใต้วิถีใหม่ สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน  [ 28 พ.ย. 2566 ]    
นน 0023.6/ ว 709  ขอประชาสัมพันธ์สารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฏาคม - กันยายน 2566  [ 28 พ.ย. 2566 ]    
นน 0023.6/ 20589  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้ง อบจ.น่าน)  [ 28 พ.ย. 2566 ]    
นน 0023.6/ ว 5044  การดำเนินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของ อปท. ประเทศไทย  [ 28 พ.ย. 2566 ]    
นน 0023.3/ ว 708  เชิญประชุมการเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล  [ 27 พ.ย. 2566 ]    
นน 0023.3/ 20557  ติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (แจ้ง อบจ.น่าน)  [ 27 พ.ย. 2566 ]    
นน 0023.6/ ว 5035 การสำรวจข้อมูล อปท. ที่เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต (กรณีที่ยื่นขออนุญาตได้ทันกำหนดภายใน 120 วัน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือวันที่ 11 พฤษภาคม 2564) (แจ้ง อ.เมืองน่าน ท่าวังผา นาหมื่น ปัว เวียงสา ทุ่งช้าง และ อ.เฉลิมพระเกียรติ)  [ 27 พ.ย. 2566 ]    
ว.3/2566 โครงการอบรมหลักสูตร สุดยอดผู้นำ  [ 27 พ.ย. 2566 ]    
นน 0023.3/ ว 5032  แนวทางการสืบสานคุณค่าทางวัฒนาธรรม เนื่องในประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช 2566  [ 24 พ.ย. 2566 ]  
นน 0023.3/ ว 706  ดำเนินการจัดส่งข้อมูลและเอกสารการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)  [ 24 พ.ย. 2566 ]  
นน 0023.6/ 5015  ขอความร่วมมือในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN HEALTH HOTEL)  [ 24 พ.ย. 2566 ]  
   
 
   
 
อบต.แสนทอง ส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๖ [ 30 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 8 
อบต.ป่าแลวหลวง กิจกรรมสวดมนต์ และนั่งสมาธิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบยาง [ 30 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.ป่าแลวหลวง กิจกรรม ปลูกผักรักษ์โลก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแลว [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.ป่าแลวหลวง กิจกรรม ปลูกปักรักษ์โลก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบยาง [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.ป่าแลวหลวง กิจกรรมลอยกระทง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบยาง [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 8 
อบต.ป่าแลวหลวง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันลอยกระทงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแลว หมู่ 1 ตำบลป่าแลวหลว [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 13 
อบต.แสนทอง ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแสนทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบ [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 7 
อบต.ตาลชุม งานจัดเก็บรายได้ อบต.ตาลชุม เรื่องการขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.ดู่พงษ์ กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดู่พงษ์ [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.หนองแดง ประชาสัมพันธ์โรคติดเชื้อไวรัสชิกา [ 27 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.แสนทอง การรักษาความสะอาดในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 27 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 9 
อบต.แสนทอง ส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๖ [ 27 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
ทต.หนองแดง ้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวอุปภัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 27 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.กลางเวียง รายงานผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลกลางเวียงอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ประจำปี ๒๕๖๖ [ 27 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 7 
อบต.ริม ประกาศเรื่อง เพิ่มเติมหลักสูตรการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงต [ 27 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
   
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
กระดานสนทนา
   
 


จ้าง-ตัดหญ้าข้างทาง ถนนสายปง- ห้วยโป่ง สายวรนคร สายสบหนอง-ห้วยแขมและสายตาลชุม-สบ [ 29 พ.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม ประจำภาคเรียนที่ 2 [ 28 พ.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2566 ถึงเดือนพฤษภาคม 2 [ 28 พ.ย. 2566 ]

   
 
   
 
ควรเลือกไปเที่ยวที่ไหนดี (24 พ.ย. 2566)    อ่าน 108  ตอบ 2  
เว็บไซต์ อบต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน เปิดให้บริการแล้วค่ะ (9 ส.ค. 2566)    อ่าน 113  ตอบ 0  
   
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 


อบต.ตาลชุม จ้าง-ตัดหญ้าข้างทาง ถนนสายปง- ห้วยโป่ง สายวรนคร สายสบหนอง-ห้วยแขมและสายตาลชุม-สบ [ 29 พ.ย. 2566 ]


อบต.ริม ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2566 ]


อบต.ริม ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2566 ]


อบต.ป่าคา จ้างเหมาขุดดันขยะลงในบ่อขยะ และปรับปากบ่อขยะ บ้านฝายมูล หมู่ที่ 1,บ่อขยะบ้านต้นฮ [ 29 พ.ย. 2566 ]


อบต.ตาลชุม ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม ประจำภาคเรียนที่ 2 [ 28 พ.ย. 2566 ]


อบต.ตาลชุม ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2566 ถึงเดือนพฤษภาคม 2 [ 28 พ.ย. 2566 ]


อบต.ป่าคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กในสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตำบลป่าคา ประจำปีง [ 28 พ.ย. 2566 ]


อบต.ป่าคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเด็กในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลป่าค [ 28 พ.ย. 2566 ]


ทต.หนองแดง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2566 ]


ทต.หนองแดง จ้างเหมาทำตรายาง กองคลัง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2566 ]


อบต.น้ำแก่น ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2566 ]


อบต.น้ำแก่น ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2566 ]


อบต.ป่าคา จ้างซ่อมแซมเสียงตามสายประจำหมู่บ้านสบขุ่น ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2566 ]


ทต.กลางเวียง จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๔-๐ [ 24 พ.ย. 2566 ]


ทต.หนองแดง ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2566 ]


อบต.แสนทอง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเ [ 24 พ.ย. 2566 ]


ทต.หนองแดง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2566 ]


ทต.หนองแดง จ้างเหมาทำป้าย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2566 ]


ทต.กลางเวียง จ้างโครงการจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ของกองช่าง เทศบาลตำบลกลางเว [ 23 พ.ย. 2566 ]


อบต.ตาลชุม ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (คลอรีน) จำนวน 1 รายการ (ของกิจการประปาสบหนอง) [ 23 พ.ย. 2566 ]
   
 
 
 
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล -
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ที่ทำการ อบต.ตาลชุม
ผลิตภัณฑ์
OTOP
ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว
TRAVEL
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.063-591-8714
 
 
Link
ที่น่าสนใจ
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140 โทรศัพท์ : 054-718201 โทรสาร : 054-718202
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม
จำนวนผู้เข้าชม 1,150,289 เริ่มนับ 8 ส.ค. 2566
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 082-805-3298
 
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
 
facebook
อบต.ตาลชุม
facebook
อบต.ตาลชุม
อบต.ตาลชุม