ReadyPlanet.com


น้ำประปาขุ่น


 วันนี้13/ก.ค./63น้ำประปาบ้านสบหนองขุ่นมากใช้ซักผ้าชุดนักเรียนลูกผ้ากลายเป็นสีแดงหมดเหมือนสีน้ำน่านเลยยังกับสูบน้ำดิบมาจ่ายเลยไม่ผ่านการกรองช่วยตรวจสอบด้วยค่าน้ำก็จ่ายทุกเดือนหวังจะได้น้ำสะอาดใช้ขอบคุณครับผู้ตั้งกระทู้ Tnp :: วันที่ลงประกาศ 2020-07-14 18:45:31


ก่อนหน้า1ถัดไป

ความคิดเห็นที่ 1 (4162668)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม ได้รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เมื่อวันที่   13  กรกฏาคม  2563  กรณีน้ำประปาบ้านสบหนองขุ่น แดง และให้องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงสาเหตุการขุ่นแดงของน้ำในวันดังกล่าว พบว่า พนักงานผลิตน้ำประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม ได้ทำความสะอาดถังเก็บน้ำใสสำหรับใช้ในการเก็บน้ำใสก่อนส่งไปถึงผู้ใช้น้ำ ในการทำความสะอาดถังเก็บน้ำใส จำเป็นต้องปิดน้ำ และหยุดส่งน้ำเป็นการชั่วคราว ส่งผลให้เกิดตะกอนแดงค้างตามท่อส่งน้ำ   หลังจากทำความสะอาดเสร็จ พนักงานผลิตน้ำประปาได้ เปิดระบบเพื่อส่งน้ำ   ส่งผลให้น้ำที่เปิดใช้ครั้งแรกจะเป็นสีแดงขุ่น เนื่องจากการตกค้างของตะกอนในท่อส่งน้ำ  ประกอบกับน้ำประปาของ อบต. ตาลชุม   ใช้น้ำดิบในการผลิตน้ำประปาจากน้ำน่าน      ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นฤดูฝน      น้ำมีสีแดงขุ่นเพราะการชะล้างของหน้าดิน และการพัดพาเศษตะกอนลงแม่น้ำ อาจเป็นสาเหตุหนึ่งให้น้ำประปาองค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุมเกิดการขุ่นแดงขึ้นได้ หากองค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุมปิดระบบงดจ่ายน้ำประปาเพราะน้ำประปาขุ่น   จะทำให้ประชาชนผู้ใช้น้ำเดือดร้อนหนัก  นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม ได้ดำเนินการกำชับการปฏิบัติของพนักงานผลิตน้ำประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เพิ่มความเอาใจใส่ในการผลิตน้ำประปาเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้น้ำประปาองค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม  มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ วันที่ตอบ 2020-07-17 14:10:45ก่อนหน้า1ถัดไป


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลองค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม เลขที่ 228 หมู่ 3 ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140 โทรศัพท์ 054-718201 โทรสาร 054-718202