ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
แผ่นพับเผยแพร่/เอกสารความรู้
dot
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์ รายรับ - รายจ่าย พ.ศ.2563
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563
bulletแผ่นพับภาษีป้าย 2564
bulletแผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน
bulletแผ่นพับการรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้พิการ
bulletแผ่นพับการจัดการขยะในชุมชน
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562
bulletเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้การป้องกันอุทกภัย วาตภัย โคลนถล่ม
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์ รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562
bulletเอกสารเผยแพร่ความรู้การทำปุ๋ยหมักแบบฝังกลบจากขยะชุมชน
bulletเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้การจดทะเบียนพาณิชย์
bulletเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวันลา
bulletเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเครื่องแบบราชการ
bulletแผ่นพับให้ความรู้ AEC ASEAN
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การเสียภาษีท้องถิ่น


สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กฏหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบนเนอร์ตัวอย่าง
facebook fan page
งานพัฒนาชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
คลังข่าวมหาดไทยองค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  ยินดีต้อนรับ ครับ/ค่ะ 

คู่มือสำหรับประชาชน

การให้บริการข้อมูลข่าวสาร/แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์   
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ
กระทู้ปกติ@ประปาหมู่บ้าน2021-05-12480 / 0
dot
กระทู้ปกติขอข้อมูลข่าวสารปี 64  กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2021-04-16275 / 0
dot
กระทู้ปกติน้ำประปาขุ่น2020-07-14720 / 1
dot
กระทู้ปกติขอข้อมูลข่าวสาร2014-08-041235 / 4
dot
กระทู้น่าสนใจรับเรื่องราวร้องทุกข์2014-08-041535 / 21
dot
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
กิจกรรมของ อบต.
ภาพกิจกรรมโครงการประจำปีงบประมาณ 2565

ภาพกิจกรรมโครงการประจำปีงบประมาณ 2564ภาพกิจกรรมโครงการประจำปีงบประมาณ 2562

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ตาลชุม
โครงการ สปสช. ประจำปี 2564
More...

โครงการ สปสช. ประจำปี 2563
More...

ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม

ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม เลขที่ 228 หมู่ 3 ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140 โทรศัพท์ 054-718201 โทรสาร 054-718202